Χαράλαμπος Στεφ. Δήμος

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

MSc Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων Ε.Μ.Π.

Μελετητικό Πτυχίο Δημοσίων Έργων Α Τάξης

Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, απόφοιτος του έτους 2015 και μέλος του ΤΕΕ από το έτος 2016. Κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων». Με εργασιακή εμπειρία στην επίλυση πολεοδομικών προβλημάτων ακινήτων και τη μεταβίβαση αυτών καθώς και σε μελέτες Κτηματολογίου, έχοντας εργαστεί για τις εταιρείες ACT ΙΚΕ και Πρίσμα Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ. Ελεύθερος επαγγελματίας από το έτος 2020.